Udostępnij za pośrednictwem


ModelStateDictionary.Enumerator(ModelStateDictionary, String) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ModelStateDictionary.Enumerator.

public:
 Enumerator(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelStateDictionary ^ dictionary, System::String ^ prefix);
public Enumerator (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelStateDictionary dictionary, string prefix);
new Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelStateDictionary.Enumerator : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelStateDictionary * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelStateDictionary.Enumerator
Public Sub New (dictionary As ModelStateDictionary, prefix As String)

Parametry

prefix
String

Prefiks.

Dotyczy