Udostępnij za pośrednictwem


NonActionAttribute Klasa

Definicja

Wskazuje, że metoda kontrolera nie jest metodą akcji.

public ref class NonActionAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Method, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public sealed class NonActionAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Method, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type NonActionAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class NonActionAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
NonActionAttribute
Atrybuty

Konstruktory

NonActionAttribute()

Wskazuje, że metoda kontrolera nie jest metodą akcji.

Dotyczy