Udostępnij za pośrednictwem


RelativeFileInfo.RelativePath Właściwość

Definicja

Pobiera ścieżkę pliku względem bazy aplikacji.

public:
 property System::String ^ RelativePath { System::String ^ get(); };
public string RelativePath { get; }
member this.RelativePath : string
Public ReadOnly Property RelativePath As String

Wartość właściwości

Dotyczy