Udostępnij za pośrednictwem


GeneratedTagHelperAttributeContext Klasa

Definicja

Zawiera informacje dotyczące procesu generowania kodu atrybutu ITagHelper .

public ref class GeneratedTagHelperAttributeContext
public class GeneratedTagHelperAttributeContext
type GeneratedTagHelperAttributeContext = class
Public Class GeneratedTagHelperAttributeContext
Dziedziczenie
GeneratedTagHelperAttributeContext

Konstruktory

GeneratedTagHelperAttributeContext()

Zawiera informacje dotyczące procesu generowania kodu atrybutu ITagHelper .

Właściwości

CreateModelExpressionMethodName

Nadaj metodzie nazwę ModelExpressions.

ModelExpressionProviderPropertyName

Pobiera lub ustawia nazwę elementu IModelExpressionProvider.

ModelExpressionTypeName

Nazwa typu wyrażenia modelu.

ViewDataPropertyName

Pobiera lub ustawia nazwę właściwości elementu ViewDataDictionary.

Dotyczy