Udostępnij za pośrednictwem


IHtmlHelper.AntiForgeryToken Metoda

Definicja

<Zwraca element ukryty> (token antyforgery), który zostanie zweryfikowany podczas przesyłania formularza> zawierającego<.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContent ^ AntiForgeryToken();
public Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent AntiForgeryToken ();
abstract member AntiForgeryToken : unit -> Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent
Public Function AntiForgeryToken () As IHtmlContent

Zwraca

IHtmlContent<zawierający ukryty> element.

Dotyczy