Udostępnij za pośrednictwem


IHtmlHelper.PartialAsync(String, Object, ViewDataDictionary) Metoda

Definicja

Zwraca znaczniki HTML dla określonego widoku częściowego.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContent ^> ^ PartialAsync(System::String ^ partialViewName, System::Object ^ model, Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary ^ viewData);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent> PartialAsync (string partialViewName, object model, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary viewData);
abstract member PartialAsync : string * obj * Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent>
Public Function PartialAsync (partialViewName As String, model As Object, viewData As ViewDataDictionary) As Task(Of IHtmlContent)

Parametry

partialViewName
String

Nazwa widoku częściowego użytego do utworzenia znaczników HTML. Nie może być .null

model
Object

Model do przekazania do widoku częściowego.

viewData
ViewDataDictionary

Element ViewDataDictionary do przekazania do widoku częściowego.

Zwraca

Obiekt Task po zakończeniu zwraca nowe IHtmlContent wystąpienie zawierające utworzony kod HTML.

Dotyczy