Udostępnij za pośrednictwem


HttpMethodAttribute.Template Właściwość

Definicja

Szablon trasy. Może to być null.

public:
 property System::String ^ Template { System::String ^ get(); };
public string Template { get; }
public string? Template { get; }
member this.Template : string
Public ReadOnly Property Template As String

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy