Udostępnij za pośrednictwem


StringHtmlContent.WriteTo(TextWriter, HtmlEncoder) Metoda

Definicja

Zapisuje zawartość, kodując ją przy użyciu określonego encoder elementu do określonego writerelementu .

public:
 virtual void WriteTo(System::IO::TextWriter ^ writer, System::Text::Encodings::Web::HtmlEncoder ^ encoder);
public void WriteTo (System.IO.TextWriter writer, System.Text.Encodings.Web.HtmlEncoder encoder);
abstract member WriteTo : System.IO.TextWriter * System.Text.Encodings.Web.HtmlEncoder -> unit
override this.WriteTo : System.IO.TextWriter * System.Text.Encodings.Web.HtmlEncoder -> unit
Public Sub WriteTo (writer As TextWriter, encoder As HtmlEncoder)

Parametry

writer
TextWriter

Element TextWriter , do którego jest zapisywana zawartość.

encoder
HtmlEncoder

Element HtmlEncoder , który koduje zawartość do zapisania.

Implementuje

Dotyczy