Udostępnij za pośrednictwem


ViewDataDictionary.Model Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia bieżący model.

public:
 property System::Object ^ Model { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public object Model { get; set; }
public object? Model { get; set; }
member this.Model : obj with get, set
Public Property Model As Object

Wartość właściwości

Dotyczy