Udostępnij za pośrednictwem


DynamicAttributeBlockChunkGenerator.Equals(Object) Metoda

Definicja

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Zwraca

Dotyczy