Udostępnij za pośrednictwem


RazorChunkGenerator.RootNamespaceName Właściwość

Definicja

public:
 property System::String ^ RootNamespaceName { System::String ^ get(); };
public string RootNamespaceName { get; }
member this.RootNamespaceName : string
Public ReadOnly Property RootNamespaceName As String

Wartość właściwości

Dotyczy