Udostępnij za pośrednictwem


RazorCommentChunkGenerator Klasa

Definicja

public ref class RazorCommentChunkGenerator : Microsoft::AspNetCore::Razor::Chunks::Generators::ParentChunkGenerator
public class RazorCommentChunkGenerator : Microsoft.AspNetCore.Razor.Chunks.Generators.ParentChunkGenerator
type RazorCommentChunkGenerator = class
    inherit ParentChunkGenerator
Public Class RazorCommentChunkGenerator
Inherits ParentChunkGenerator
Dziedziczenie
RazorCommentChunkGenerator

Konstruktory

RazorCommentChunkGenerator()

Metody

Equals(Object) (Odziedziczone po ParentChunkGenerator)
GenerateEndParentChunk(Block, ChunkGeneratorContext) (Odziedziczone po ParentChunkGenerator)
GenerateStartParentChunk(Block, ChunkGeneratorContext) (Odziedziczone po ParentChunkGenerator)
GetHashCode() (Odziedziczone po ParentChunkGenerator)

Dotyczy