Udostępnij za pośrednictwem


TagHelperBlockBuilder.Start Właściwość

Definicja

Początek SourceLocation pomocnika tagu.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Razor::SourceLocation Start { Microsoft::AspNetCore::Razor::SourceLocation get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Razor::SourceLocation value); };
public Microsoft.AspNetCore.Razor.SourceLocation Start { get; set; }
member this.Start : Microsoft.AspNetCore.Razor.SourceLocation with get, set
Public Property Start As SourceLocation

Wartość właściwości

Dotyczy