Udostępnij za pośrednictwem


TagHelperOutput.Reinitialize(String, TagMode) Metoda

Definicja

TagHelperOutput Czyści stan i aktualizuje przy użyciu podanych wartości.

public:
 void Reinitialize(System::String ^ tagName, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagMode tagMode);
public void Reinitialize (string tagName, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagMode tagMode);
member this.Reinitialize : string * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagMode -> unit
Public Sub Reinitialize (tagName As String, tagMode As TagMode)

Parametry

tagName
String

Nazwa tagu do użycia.

tagMode
TagMode

Do TagMode użycia.

Dotyczy