Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.AspNetCore.Rewrite Przestrzeń nazw

Zawiera typy używane do modyfikowania atrybutów żądania na podstawie wstępnie zdefiniowanych reguł. Ponowne zapisywanie może być przydatne w przypadkach, gdy zasoby zostały przeniesione lub mogą być dostępne przez wiele adresów URL.

Klasy

ApacheModRewriteOptionsExtensions

Rozszerzenia do dodawania reguł platformy Apache mod_rewrite do RewriteOptions

IISUrlRewriteOptionsExtensions

Rozszerzenia służące do dodawania reguł ponownego zapisywania adresów URL usług IIS do RewriteOptions

RewriteContext

Obiekt kontekstu dla elementu RewriteMiddleware

RewriteMiddleware

Reprezentuje oprogramowanie pośredniczące, które ponownie zapisuje adresy URL

RewriteOptions

Opcje dla RewriteMiddleware

RewriteOptionsExtensions

Konstruktor do listy reguł dla RewriteOptions elementów i RewriteMiddleware

Interfejsy

IRule

Reprezentuje regułę.

Wyliczenia

RuleResult

Wyliczenie reprezentujące wynik reguły.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego zapisywania adresów URL ASP.NET Core, zobacz Ponowne zapisywanie adresów URL.