Udostępnij za pośrednictwem


MinLengthRouteConstraint(Int32) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MinLengthRouteConstraint.

public:
 MinLengthRouteConstraint(int minLength);
public MinLengthRouteConstraint (int minLength);
new Microsoft.AspNetCore.Routing.Constraints.MinLengthRouteConstraint : int -> Microsoft.AspNetCore.Routing.Constraints.MinLengthRouteConstraint
Public Sub New (minLength As Integer)

Parametry

minLength
Int32

Minimalna długość dozwolona dla parametru trasy.

Dotyczy