Udostępnij za pośrednictwem


IRouter Interfejs

Definicja

Interfejs do implementowania routera.

public interface class IRouter
public interface IRouter
type IRouter = interface
Public Interface IRouter
Pochodne

Metody

GetVirtualPath(VirtualPathContext)

Zwraca adres URL skojarzony ze szczegółami trasy podanymi w context

RouteAsync(RouteContext)

Asynchronicznie kieruje na podstawie bieżącego contextelementu .

Dotyczy