Udostępnij za pośrednictwem


INodeBuilderPolicy Interfejs

Definicja

Implementuje interfejs dla zasad matcher z obsługą generowania reprezentacji grafu punktów końcowych.

public interface class INodeBuilderPolicy
public interface INodeBuilderPolicy
type INodeBuilderPolicy = interface
Public Interface INodeBuilderPolicy
Pochodne

Metody

AppliesToEndpoints(IReadOnlyList<Endpoint>)

Ocenia, czy zasady są zgodne z dowolnym z punktów końcowych podanych w pliku endpoints.

BuildJumpTable(Int32, IReadOnlyList<PolicyJumpTableEdge>)

Tworzy tabelę skokową z zestawem edges.

GetEdges(IReadOnlyList<Endpoint>)

Generuje wykres reprezentujący relację między punktami końcowymi i hostami.

Dotyczy