Udostępnij za pośrednictwem


TemplateBinderFactory Klasa

Definicja

Fabryka używana do tworzenia TemplateBinder wystąpień.

public ref class TemplateBinderFactory abstract
public abstract class TemplateBinderFactory
type TemplateBinderFactory = class
Public MustInherit Class TemplateBinderFactory
Dziedziczenie
TemplateBinderFactory

Konstruktory

TemplateBinderFactory()

Fabryka używana do tworzenia TemplateBinder wystąpień.

Metody

Create(RoutePattern)

Tworzy nowy TemplateBinder element na podstawie podanego patternelementu .

Create(RouteTemplate, RouteValueDictionary)

Tworzy nowy TemplateBinder element na podstawie podanych template i defaults.

Dotyczy