Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core Przestrzeń nazw

Udostępnia typy opcji, takie jak KestrelServerOptions i ListenOptions używane do dostosowywania zachowania serwera internetowego Kestrel.

Klasy

BadHttpRequestException

Wyjątek zgłaszany, gdy odebrano źle sformułowane żądanie HTTP.

Http2Limits

Limity dotyczą tylko połączeń HTTP/2.

Http3Limits

Limity dotyczą tylko połączeń HTTP/3.

KestrelServer

Serwer Kestrel.

KestrelServerLimits

Limity dla KestrelServer.

KestrelServerOptions

Zapewnia programową konfigurację funkcji specyficznych dla Kestrel.

ListenOptions

Opisuje ścieżkę IPEndPointgniazda domeny systemu Unix, nazwę potoku lub deskryptor pliku dla już otwartego gniazda, z którą Kestrel powinien być powiązany lub otwarty.

MinDataRate

Minimalna szybkość danych dla połączeń przychodzących.

ServerAddress

Udostępnia typy opcji, takie jak KestrelServerOptions i ListenOptions używane do dostosowywania zachowania serwera internetowego Kestrel.

Wyliczenia

HttpProtocols

Wersje protokołu HTTP

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania pakietu Kestrel, zobacz Opcje Kestrel.