Udostępnij za pośrednictwem


HubConnectionOptions.StatefulReconnectBufferSize Właściwość

Definicja

Ilość serializowanych komunikatów w bajtach buforujemy podczas korzystania z funkcji Stateful Reconnect do momentu zastosowania backpressure do wysyłania z klienta.

public long StatefulReconnectBufferSize { get; set; }
member this.StatefulReconnectBufferSize : int64 with get, set
Public Property StatefulReconnectBufferSize As Long

Wartość właściwości

Uwagi

Domyślnie do 100 000 bajtów.

Dotyczy