Udostępnij za pośrednictwem


IHubContext Interfejs

Definicja

Abstrakcja kontekstu dla centrum.

public interface IHubContext
type IHubContext = interface
Public Interface IHubContext

Właściwości

Clients

Pobiera element IHubClients , który może służyć do wywoływania metod na klientach połączonych z koncentratorem.

Groups

Pobiera element IGroupManager , który może służyć do dodawania i usuwania połączeń z nazwanych grup.

Dotyczy