Udostępnij za pośrednictwem


HubMessage Konstruktor

Definicja

protected:
 HubMessage();
protected HubMessage ();
Protected Sub New ()

Dotyczy