Udostępnij za pośrednictwem


RedisOptions Klasa

Definicja

Opcje używane do konfigurowania RedisHubLifetimeManager<THub>programu .

public ref class RedisOptions
public class RedisOptions
type RedisOptions = class
Public Class RedisOptions
Dziedziczenie
RedisOptions

Konstruktory

RedisOptions()

Opcje używane do konfigurowania RedisHubLifetimeManager<THub>programu .

Właściwości

Configuration

Pobiera lub ustawia opcje konfiguracji uwidocznione przez StackExchange.Redisprogram .

ConnectionFactory

Pobiera lub ustawia fabrykę połączeń usługi Redis.

Dotyczy