Udostępnij za pośrednictwem


ScaleoutHubLifetimeManagerTests<TBackplane>.RemoveGroupFromLocalConnectionNotInGroupDoesNothing Metoda

Definicja

Test specyfikacji dla usługi SignalR HubLifetimeManager.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ RemoveGroupFromLocalConnectionNotInGroupDoesNothing();
[Xunit.Fact]
public System.Threading.Tasks.Task RemoveGroupFromLocalConnectionNotInGroupDoesNothing ();
[<Xunit.Fact>]
member this.RemoveGroupFromLocalConnectionNotInGroupDoesNothing : unit -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RemoveGroupFromLocalConnectionNotInGroupDoesNothing () As Task

Zwraca

Reprezentacja Task asynchronicznego ukończenia testu.

Atrybuty
FactAttribute

Dotyczy