CoreStrings.MultipleFilteredIncludesOnSameNavigation(Object, Object) Metoda

Definicja

Filtry "{filter1}" i "{filter2}" zostały skonfigurowane na tej samej dołączonej nawigacji. Dozwolony jest tylko jeden unikatowy filtr na nawigację. Aby uzyskać więcej informacji na temat dołączania powiązanych danych, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=746393.

public static string MultipleFilteredIncludesOnSameNavigation (object filter1, object filter2);
public static string MultipleFilteredIncludesOnSameNavigation (object? filter1, object? filter2);
static member MultipleFilteredIncludesOnSameNavigation : obj * obj -> string
Public Shared Function MultipleFilteredIncludesOnSameNavigation (filter1 As Object, filter2 As Object) As String

Parametry

filter1
Object
filter2
Object

Zwraca

Dotyczy