ModelValidator(ModelValidatorDependencies) Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie klasy ModelValidator.

public ModelValidator (Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.ModelValidatorDependencies dependencies);
new Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.ModelValidator : Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.ModelValidatorDependencies -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.ModelValidator
Public Sub New (dependencies As ModelValidatorDependencies)

Parametry

dependencies
ModelValidatorDependencies

Obiekt parametru zawierający zależności dla tej usługi.

Dotyczy