IMigrationsAssembly.Assembly Właściwość

Definicja

Zestaw zawierający migracje, migawki itp.

public System.Reflection.Assembly Assembly { get; }
member this.Assembly : System.Reflection.Assembly
Public ReadOnly Property Assembly As Assembly

Wartość właściwości

Dotyczy