IAggregateMethodCallTranslatorProvider Interfejs

Definicja

Udostępnia tłumaczenia w wyrażeniach LINQ MethodCallExpression , które reprezentują metody agregacji.

public interface IAggregateMethodCallTranslatorProvider
type IAggregateMethodCallTranslatorProvider = interface
Public Interface IAggregateMethodCallTranslatorProvider
Pochodne

Uwagi

Okres istnienia usługi to Scoped i dozwolone są wiele rejestracji. Oznacza to, że każde DbContext wystąpienie będzie używać własnego zestawu wystąpień tej usługi. Implementacje mogą zależeć od innych usług zarejestrowanych w dowolnym okresie istnienia. Implementacje nie muszą być bezpieczne wątkowo.

Metody

Translate(IModel, MethodInfo, EnumerableExpression, IReadOnlyList<SqlExpression>, IDiagnosticsLogger<DbLoggerCategory.Query>)

Tłumaczy agregację MethodCallExpression LINQ na odpowiednik SQL.

Dotyczy