IRelationalTypeMapper.ByteArrayMapper Właściwość

Definicja

Pobiera maper do użycia dla właściwości tablicy bajtów.

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IByteArrayRelationalTypeMapper ByteArrayMapper { get; }
member this.ByteArrayMapper : Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IByteArrayRelationalTypeMapper
Public ReadOnly Property ByteArrayMapper As IByteArrayRelationalTypeMapper

Wartość właściwości

Dotyczy