Udostępnij za pośrednictwem


HeaderNames.ProxyConnection Pole

Definicja

Pobiera nazwę nagłówka Proxy-Connection HTTP.

public static readonly string ProxyConnection;
 staticval mutable ProxyConnection : string
Public Shared ReadOnly ProxyConnection As String 

Wartość pola

Dotyczy