Udostępnij za pośrednictwem


HeaderUtilities.EscapeAsQuotedString(StringSegment) Metoda

Definicja

Ucieczka StringSegment jako ciąg-cudzysłów, który jest definiowany przez specyfikację RFC.

public:
 static Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment EscapeAsQuotedString(Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment input);
public static Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment EscapeAsQuotedString (Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment input);
static member EscapeAsQuotedString : Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment -> Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment
Public Shared Function EscapeAsQuotedString (input As StringSegment) As StringSegment

Parametry

input
StringSegment

Dane wejściowe do ucieczki.

Zwraca

Uniknięta wersja cytowanego ciągu.

Uwagi

Spowoduje to dodanie ukośnika odwrotnego przed każdym ukośnikiem odwrotnym i cudzysłowem oraz dodaniem cudzysłowów wokół danych wejściowych. Przyjęto założenie, że dane wejściowe nie zawierają cudzysłowów, ponieważ ta metoda je doda. Zwraca wartość , jeśli dane wejściowe zawierają nieprawidłowe znaki ucieczki, zgodnie z definicją rfc7230.

Dotyczy