IBaseIterator<TValue>.valid Metoda

Definicja

Określa, czy iterator jest prawidłowy i może być bezpiecznie używany do przechodzenia przez podstawowy kontener.

public:
 bool valid();
public bool valid ();
abstract member valid : unit -> bool
Public Function valid () As Boolean

Zwraca

Boolean

true jeśli iterator jest prawidłowy i bezpieczny w użyciu; w przeciwnym false razie .

Dotyczy