DkmClrCaughtExceptionInformation.Process Właściwość

Definicja

DkmProcess reprezentuje proces docelowy, który jest debugowany. Debuger debuguje procesy, więc jest podstawową jednostką debugowania. DkmProcess może reprezentować proces systemowy lub proces wirtualny, taki jak minizrzutów.

Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmProcess ^ Process { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmProcess ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmProcess Process { get; }
member this.Process : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmProcess
Public ReadOnly Property Process As DkmProcess

Wartość właściwości

DkmProcess

Dotyczy