Udostępnij za pośrednictwem


IModelMetadata.PrimaryKeys Właściwość

Definicja

public:
 property cli::array <Microsoft::VisualStudio::Web::CodeGeneration::EntityFrameworkCore::IPropertyMetadata ^> ^ PrimaryKeys { cli::array <Microsoft::VisualStudio::Web::CodeGeneration::EntityFrameworkCore::IPropertyMetadata ^> ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.EntityFrameworkCore.IPropertyMetadata[] PrimaryKeys { get; }
member this.PrimaryKeys : Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.EntityFrameworkCore.IPropertyMetadata[]
Public ReadOnly Property PrimaryKeys As IPropertyMetadata()

Wartość właściwości

Dotyczy