Udostępnij za pośrednictwem


NewDbContextTemplateModel Klasa

Definicja

public ref class NewDbContextTemplateModel
public class NewDbContextTemplateModel
type NewDbContextTemplateModel = class
Public Class NewDbContextTemplateModel
Dziedziczenie
NewDbContextTemplateModel

Konstruktory

NewDbContextTemplateModel(String, ModelType, ModelType)

Właściwości

DbContextNamespace
DbContextTypeName
ModelTypeFullName
ModelTypeName
ProgramNamespace
ProgramTypeName
RequiredNamespaces

Dotyczy