Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration Przestrzeń nazw

Klasy

ActionDescriptor
ActionInvoker
CodeGenCommand
CodeGeneratorActionsService
CodeGeneratorDescriptor
CodeGeneratorsLocator
CommonUtilities
CompilationResult
ConsoleLogger
DefaultCodeGeneratorAssemblyProvider
DefaultFileSystem

Domyślna implementacja IFileSystem użycia rzeczywistego pliku sytem.

ExceptionExtensions
ExceptionUtilities
FilesLocator
FileSystemChangeTracker
ModelType
ModelTypesLocator
PackageInstaller
PackageMetadata
ParameterDescriptor
PlatformHelper
SimulationModeFileSystem

Implementacja rekordów IFileSystem wszystkich zmian żądanych dla systemu plików bez utrwalania zmian na dysku.

TemplateFoldersUtilities

Interfejsy

ICodeGenerator

Interfejs znacznika wskazujący, że ta klasa jest generatorem kodu.

ICodeGeneratorActionsService
ICodeGeneratorAssemblyProvider
ICodeGeneratorLocator
IFilesLocator
IFileSystem

Abstrakcja typowych narzędzi plików/dysków. Przeznaczony do pozorowania operacji na dysku w testach jednostkowych poprzez zapewnienie alternatywnej makiety implementacji.

IFileSystemChangeTracker
ILogger
IModelTypesLocator
IPackageInstaller

Wyliczenia

LogMessageLevel