Udostępnij przez


ManagedInstallerClass Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ManagedInstallerClass.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 ManagedInstallerClass();
public ManagedInstallerClass ();
Public Sub New ()

Dotyczy