Udostępnij przez


ManagedInstallerClass.InstallHelper(String[]) Metoda

Definicja

Obsługuje funkcje Installutil.exe (narzędzie instalatora).

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 static void InstallHelper(cli::array <System::String ^> ^ args);
public static void InstallHelper (string[] args);
static member InstallHelper : string[] -> unit
Public Shared Sub InstallHelper (args As String())

Parametry

args
String[]

Argumenty przekazane do narzędzia Instalatora.

Dotyczy