Udostępnij za pośrednictwem


DataServiceException.ErrorCode Właściwość

Definicja

Pobiera kod błędu.

public:
 property System::String ^ ErrorCode { System::String ^ get(); };
public string ErrorCode { get; }
member this.ErrorCode : string
Public ReadOnly Property ErrorCode As String

Wartość właściwości

Wartość całkowita reprezentująca kod błędu.

Dotyczy