IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną Decimal liczbę przy użyciu określonych informacji formatowania specyficznych dla kultury.

public:
 System::Decimal ToDecimal(IFormatProvider ^ provider);
public decimal ToDecimal (IFormatProvider provider);
public decimal ToDecimal (IFormatProvider? provider);
abstract member ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
Public Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu dostarczająca IFormatProvider informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.

Zwraca

Decimal

Liczba Decimal równoważna wartości tego wystąpienia.

Dotyczy