IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą bez znaku przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

public:
 System::UInt32 ToUInt32(IFormatProvider ^ provider);
public uint ToUInt32 (IFormatProvider provider);
public uint ToUInt32 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
Public Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu dostarczająca IFormatProvider informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.

Zwraca

UInt32

32-bitowa liczba całkowita bez znaku równoważna wartości tego wystąpienia.

Dotyczy