TypeBuilder.Size Właściwość

Definicja

Pobiera całkowity rozmiar typu.

public:
 property int Size { int get(); };
public int Size { get; }
member this.Size : int
Public ReadOnly Property Size As Integer

Wartość właściwości

Int32

Tylko do odczytu. Pobiera całkowity rozmiar tego typu.

Dotyczy