Udostępnij przez


MemberInfo.Inequality(MemberInfo, MemberInfo) Operator

Definicja

Wskazuje, czy dwa MemberInfo obiekty nie są równe.

public:
 static bool operator !=(System::Reflection::MemberInfo ^ left, System::Reflection::MemberInfo ^ right);
public static bool operator != (System.Reflection.MemberInfo? left, System.Reflection.MemberInfo? right);
public static bool operator != (System.Reflection.MemberInfo left, System.Reflection.MemberInfo right);
static member op_Inequality : System.Reflection.MemberInfo * System.Reflection.MemberInfo -> bool
Public Shared Operator != (left As MemberInfo, right As MemberInfo) As Boolean

Parametry

left
MemberInfo

Element MemberInfo , który ma być porównywany z right.

right
MemberInfo

Element MemberInfo , który ma być porównywany z left.

Zwraca

true jeśli left nie jest równe right; w przeciwnym razie false.

Dotyczy