STATSTG.grfStateBits Pole

Definicja

Wskazuje bieżące bity stanu obiektu magazynu (wartość ostatnio ustawiona przez metodę IStorage::SetStateBits ).

public: int grfStateBits;
public int grfStateBits;
val mutable grfStateBits : int
Public grfStateBits As Integer 

Wartość pola

Int32

Dotyczy