ObjectIDGenerator Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ObjectIDGenerator.

public:
 ObjectIDGenerator();
public ObjectIDGenerator ();
Public Sub New ()

Dotyczy