Claim.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość oświadczenia.

public:
 property System::String ^ Value { System::String ^ get(); };
public string Value { get; }
member this.Value : string
Public ReadOnly Property Value As String

Wartość właściwości

String

Wartość oświadczenia.

Uwagi

Wartość oświadczenia jest reprezentowana tylko jako ciąg. W przypadku bardziej złożonych typów wartości zaleca się używanie standardowych typów schematów XML w celu wskazania, w jaki sposób wartość ma być serializowana i deserializowana do i z ciągu.

Właściwość ValueType udostępnia podstawowe informacje o typie składniowym o wartości. Właściwość Type dostarcza semantyczne informacje o wartości, czyli dostarcza znaczenie wartości i informuje konsumenta oświadczenia, jak go interpretować.

Dotyczy

Zobacz też