SecurityContextSecurityToken.MatchesKeyIdentifierClause Metoda

Definicja

Wskazuje, czy klauzula identyfikatora klucza bieżącego tokenu pasuje do określonej klauzuli identyfikatora klucza.

public:
 override bool MatchesKeyIdentifierClause(System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause ^ keyIdentifierClause);
public:
 override bool MatchesKeyIdentifierClause(System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause ^ clause);
public override bool MatchesKeyIdentifierClause (System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause keyIdentifierClause);
public override bool MatchesKeyIdentifierClause (System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause clause);
override this.MatchesKeyIdentifierClause : System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause -> bool
override this.MatchesKeyIdentifierClause : System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause -> bool
Public Overrides Function MatchesKeyIdentifierClause (keyIdentifierClause As SecurityKeyIdentifierClause) As Boolean
Public Overrides Function MatchesKeyIdentifierClause (clause As SecurityKeyIdentifierClause) As Boolean

Parametry

keyIdentifierClauseclause
SecurityKeyIdentifierClause

Określona klauzula identyfikatora klucza.

Zwraca

Boolean

true jeśli klauzula identyfikatora klucza bieżącego tokenu pasuje do określonej klauzuli identyfikatora klucza; w przeciwnym false razie . Wartość domyślna to false.

Dotyczy