Udostępnij za pośrednictwem


MetadataName Klasa

Definicja

Zawiera kilka typowych par nazw metadanych i metody pomocniczej w celu utworzenia nazwy metadanych.

public static class MetadataName
type MetadataName = class
Public Class MetadataName
Dziedziczenie
MetadataName

Właściwości

ReasonPhrase

Metadane wprowadzone na pozyskiwanie nieudanych dzierżaw, aby określić przyczynę niepowodzenia dzierżawy.

RetryAfter

Metadane umieszczone na nieudanym przejęciu dzierżawy, aby określić, kiedy ponowić próbę uzyskania dzierżawy. Na przykład używane, w TokenBucketRateLimiter którym okresowo uzupełnia dzierżawy.

Metody

Create<T>(String)

Utwórz silnie typizowane nazwy metadanych.

Dotyczy