ValueTuple.ITuple.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Zwraca wartość .IndexOutOfRangeException Brak elementów w obiekcie ValueTuple.

property System::Object ^ System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Item[int] { System::Object ^ get(int index); };
object? System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item[int index] { get; }
object System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item[int index] { get; }
member this.System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item(int) : obj
 ReadOnly Property Item(index As Integer) As Object Implements ITuple.Item

Parametry

index
Int32

Wartość parametru nie jest akceptowalna.index

Wartość właściwości

Object

An IndexOutOfRangeException.

Implementuje

Wyjątki

Wartość parametru nie jest akceptowalna.index

Dotyczy